Türk Finans Tarihi

Maliye Bakanlığı,1970 Yılı Bin Lira kıymetinde Devlet Tahvili