Türk Finans Tarihi

Maliye Bakanlığı,1966 Yılı Bin Lira kıymetinde Devlet Tahvili