Türk Finans Tarihi

Maliye Bakanlığı,1965 Yılı Bin Lira kıymetinde Devlet Tahvili