Türk Finans Tarihi

İhtiyadı Milli Osmanlı Sigorta Şirketi,1914 tarihli Hayat Sigortası Poliçesi