Türk Finans Tarihi

İttihadı Maadin Bankası Hamiline ait Beş Hisse