Türk Finans Tarihi

Sınai ve Ticari Zümreler T.A.Ş, 1 Aksiyon Hisse Senedi