Türk Finans Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti1972 Yılı Yüz Lira kıymetinde Specimen Kalkınma İstikrazı Tahvili