Eğitim Tarihi

Samsun Merkez Rüştiye Mektebi,Aferin