Ankara

Himaye-i Etfal Keçiören Çocuk Sarayı (Postadan geçmiş)