Ankara

Ankara Valisi Mazhar beyin Eşine göndermiş olduğu 1915 tarihli Antiye