Ankara

Sovvetler Birliği Büyükelçiliği,Foto Weinberg