Ankara

Maliye Vekaleti,İş Bankası,Foto Weinberg (Haliyle)