KRİSTİN SALERİ, Türk Resim Sanatının Tarihsel Gelisimi (Yazan Semra Germaner), Kristin Saleri’nin Renkli Dünyası (Yazan Zeynep Rona), 111 s. 69 Adet Kristin Saleri Eseri, 27 x 22,5 cm.