MALİK AKSEL, RETROSPEKTİF RESİM SERGİSİ, DGS Akademisi Yüksek Resim Bölümü Yayını, 1969, 20 s., 18 x 13 cm.