Difteri, Dr. NEJAT MAZLUM, Hüsnütabiat Matbaası, istanbul, 1933, 95 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…