Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli,(İki Cilt), ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1955, Birinci Cilt 382, İkinci Cilt 381 s.

Abdülbaki Gölpınarlı’dan Sultan Abdulhamid’in Hafız-ı Kütübü Nureddin Kalkandelen’e ithaflı ve imzalı…