MÜSLÜMAN KADIN, Müellifi Mehmed Ferid Vecdi, Mütercimi MEHMED AKİF, İstanbul Ahmed Saki Bey Matbaası, 1325 (1909), 165 sayfa. (ciltsiz haliyle)

 “İstanbul yadigarlarından” notuyla Müellifinden imzalı…