Hat Sanatı GÜLZARI SAVAB, Nefes Zade İbrahim, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatından, İstanbul 1939, 119 sayfa.

Eser tezyinî sanatlar ve malzemesinin hazırlanmasına aid kısa bir risaleden ibaret olan bu tedkik yazının faziletini, menşeini pek safdilâne bir surette anlatıyor. Ve sonra, yazının nevileri hakkında numunesiz tafsilât veriyor ve nihayet Türklerde, Araplarda, İranlılarda yetişen büyük hattatların hayatından bahsediyor.