Hat Sanatı - Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, İstanbul 1954, 32 sayfa + resimler.