Tren (Şiirler), NERİMAN HİKMET, Tecelli Matbaası, İstanbul, 1935, 31 s.