Boşluk 73, AFİF YESARİ, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1973, 34 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…