Türkiyenin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Prof. Dr. TARIK Z. TUNAYA, Yedigün Matbaası, İstanbul, 1960, 255 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…