Kaos, ERCÜMEND BEHZAD, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1965, 58 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…