Günebakan, HAMDULLAH SUPHİ, Türk Ocakları İlim ve San’at Hey’eti Neşriyatından, Ankara, 1929, 213 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…