Topoğrafya Cilt 1, OĞUZ ATAY, Arı Matbaası, İstanbul, 1970, 330 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…