Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1921-1961 [Izbrannyye stikhi 1921-1961 (Seçme şiirler 1921-1961)], Государственное Издательство Художественной Литературы [Gosudarstvennoye Izdatel'stvo Khudozhestvennoy Literatury], Москва [Moskova], 1962. 406

Nâzım Hikmet’ten Rusça ve Türkçe “Sevgilerle”

Sovyet yazar ve edebiyat eleştirmeni Emil Kardin’in kütüphanesinden Rusça 1921-1961 Nâzım Hikmet’in Seçilmiş Şiirler Kitabı Antolojisi. Nâzım Hikmet’ten bir Rus okuruna “Sevgilerle 1962” imzasıyla. 1963 Haziranı’ndan bir sene önce.