Bir İçim Su, REFİK HALİD, Arakes Matbaası, Halep, 1931, 160 s. “Aziz müridim ve Muhabbibim Doktor Said’e müveddetle, 20 Mayıs 1931, REFİK HALİD (imza)”