Üsküdar Sultanisi Müdürü Mehmet Emin imzalı 1922 tarihli doküman.