ABDÜLHAK HAMİD’in Kitabında HALİT ZİYA İmzası

Kitap içinde Abdülhak Hamid Tarhan’ın fotoğrafının yer aldığı bir planj, 1924 yılı Âmire Matbaası, 151 s.

Abdülhak Hamid Tarhan’ın Makber kitabında nüktedan bir Halit Ziya Uşaklıgil imzası, bilinmeyen bir gazelle birlikte. Edebiyat tarihimizin iki büyük yazarının tatlı atışmasının bir asırlık vesikası.  Halit Ziya Uşaklıgil Abdülhak Hamid Tarhan’ın Makber kitabının arka sayfasını şöyle imzalamış:

“Bir Gazelden; 
“Aşk şâyandır, başından her bel belâ geçmişlere, 
Uhuvveti her bol heves misali böyle ateşlere. 
Pâdişahım, görme çok isyanı, rûh-u âşıkâ, 
Aşk, bâisdir, gönül şehrindeki şûrişlere. 
Ben bile hayretteyim, bilmem nasıl sabreylerim, 
Kimseler etmemiş tahammül, bendeki sûzişlere.” 
Kitabınızı karaladımsa da belki bu vesîleyle okutuyorum! 
H.Z. (Halit Ziya Uşaklıgil)
(imza)