Diplomasi, SALİH MÜNİR PAŞA, İstanbul, Sabah Matbaası, 1332 (1916), 384 s. “Lozan Türk Yurduna, Müellifin yadigarıdır. MÜNİR SALİH (imza)”