DAHİLİYE NAZIRI TALAT PAŞA imzalı Hicri 1326 (1909) Tarihli Mısır Fevkalade Komisyonluğu Baş Katibi BABANZADE HİKMET Bey’e Yollanmış orijinal postadan geçmiş zarfında MEKTUP