Yaşadım (Şiirler), BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, Ada Yayınları, İstanbul, 1977, 97 s.