OSMANLI İMPARATORLUĞU ANADOLU ve AVRUPA HARİTASI

Ucaletü’l-Coğrafiyye, Atlas-ı Cedid Tercümesi

Mahmud Raif Efendi

1803 Tarihli

Bakır Gravür Baskı, döneminde elle renklendirilmiş

Sadece 50 Adet Basılmıştır…