Türkiye Reisicumhuru KAMÂL ATATÜRK İmzalı KÜBA Reisicumhuruna Yollanmış MEKTUP

32 x 22 cm. ebatlarında

2 Sayfa