THE ORIENT-EXPRESS: A CENTURY OF RAILWAY ADVENTURES, Jean des Cars ve Jean-Paul Caracalla, English Translation: George Behrend, Bloomsbury Books, London, 1988. 158 s, baştan sonrasiyah beyaz, renkli fotoğraflar, haritalar, çizimler, illustrasyonlar, 34 x 25 cm, bez cildinde.

Albüm boyutlarında basılan bu kitapta Orient Express’in yüz yıllık tarihine ışık tutulmaktadır.