MEMOIR OF THE REV. PLINY FISK A. M., LATE MISSIONARY TO PALESTINE, FROM THE AMERICAN BOARD OF MISSIONS, Alvan Bond, Edinburgh, Waugh & Innes, MDCCCXXIX [1829]. xv, [2], [18-] 399 s, 19.5 x 11.5 cm, döneminin sırtı bez, kapakları karton cildinde.

Amerika’nın en güçlü misyoner örgütü American Board 1819’da Hristiyanlığın çıkış noktası olan Ortadoğu’yu programına almıştı. Çünkü onlarca Protestan misyoner örgütün ortak noktalarında Ortadoğu- özellikle de Anadolu ve Rumeli- Amerika’nın en büyük misyoner örgütü olan American Board’a ihale edilmişti ve örgütün yirmisini yeni tamamlamış, belki de bıyıkları bile terlememiş iki genç temsilci Pliny Fisk ve Levi Parsons, Şubat 1819’da Amerikalı gemici Yankeler’in alkışları arasında İzmir rıhtımından Osmanlı topraklarına ayak basıyorlardı. Andover Misyonerlik Koleji’nde bu vazife için yıllarca eğitilen bu iki öncü misyonerin yapacakları ilk iş ellerine verilen talimatta da açıkça belirtildiği gibi misyonerlik için yeni alanlar, bir ön çalışma ile bölgedeki halkın dinî, siyasî, sosyal, ekonomik ve ahlaki durumlarının bu faaliyete müsait olup olmadığını Boston’a American Board’ın merkezine rapor etmekti. Alvan Bond eserinde Osmanlı ülkesine ayak basan ilk Amerikalı misyoner olan Pliny Fisk’in (1792-1825) biyografisini kitaplaştırmaktadır. Blackmer 596