A PRINCE OF ARABIA. George Stitt, The Emir Shereef Ali Haider, George Allen & Unwin, London, 1948 (1. baskı). 314 s, 18 levha, 1 harita, exlibrary, 22 x 14 cm, bez cildinde.

Mekke Şerifi Ali Haydar Paşa’nın hayatı...

 Ali Haydar Paşa (1866-1935) Osmanlı veziridir. Mekke Emiri Şerif Ali Cabir Paşa'nın oğludur. Sarayda şehzade mektebinde okudu. 2. Meşrutiyet'ten sonra Ayan meclisi üyesi, Evkaf nazırı (1910), Ayan meclisi başkan vekili (1912) oldu. Vezir rütbesiyle Mekke şerifliğine atandıysa da (1916) Şerif Hüseyin ayaklanması nedeniyle kente giremedi.