THE SWORD OF ISLAM, Arthur N[aylor]. Wollaston, John Murray, London, 1905. viii, [4], 523, [1] s, 1 katlanır harita, 16 levha, 20 x 13.5 cm, sayfa kenarları yaldızlı lüks deri cildinde.

Sir Arthur Naylor Wollaston (1842-1922) Hindistan İmparatorluğu’nda şövalyelerin komutanıydı. Wollaston’ın müzayedeye sunduğumuz bu eserinde, Hz. Muhammed öncesi Arabistan’ın tarihi, Hz. Muhammed dönemi ve sonrasında dört Halife devri, Emevi ve Abbasi Hanedanlıkları, Haçlı seferleri, Kordoba ve Granada’da Müslüman hanedanları, Osmanlı Sultanları, 12 imam, Kur’an, Mekke’de Hac, Sünniler, Şiiler ve Aleviler başlıca konular olarak yer almaktadır.