DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SMIRNA. Jan Willem Samberg, De geschiedenis eener handelskerk, Boek en Steendruckkerij Eduard Ijdo, Leiden, 1928. x, 254 s, 1 katlanır gravür, 1 levha, 24 x 16 cm, kâğıt kapağında.

Leiden üniversitesinde doktora tezi olarak hazırlanan kitap İzmir Levanten tarihi ve Protestan Kilisesi için elzem bir kaynaktır.

Müzayedelerde İlk defa görülmektedir.