A HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, Alfred C[ecil]. Wood, Oxford University Press, [Oxford], 1935. xviii, 263 s, ex-library, 22.5 x 14 cm, ez cildinde.

Levant Şirketi’nin akademik açıdan tarihçesi...

Alfred Cecil Wood (1896-1968) İngiliz tarih profesörüydü. Aynı konuda başka yazarlarca yazılmış diğer kitaplardan üstün olan bu nadir eser müzayedelerimizde ilk defa görülmektedir.