NOUVELLES ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, NOUVELLE SÉRIE, FASCICULE 2, Frédéric Macler, Rapport surune Mission Scientifique en Arménie Russe et en Arménie Turque (Juillet-Octobre 1909), Imprimerie Nationale, Paris, MDCCCCX [1910]. 135 s, metin dışında 26 resim, 25 x 16.5 cm, kâğıt kapağında.

1909 yılı Rusya Ermenistan ve Türk Ermenistan Bilimsel Görev Raporu...

Frédéric Macler (1869-1938) Fransız dilbilimciydi. Macler, Doğu dilleri ve uygarlıkları konusunda uzmanlaşmış, özellikle Ermenice, Süryanice ve İbranice dillerine hakim olmuştur. 1911-1937 yılları arasında Ermeni oryantal dillerinin başkanlığını yapan Macler, uzun seneler Ermeni Araştırmaları Dergisinin yöneticilik görevinde yer aldı. Tarih, dil, mimari, müzik ve Ermeni minyatürleri hakkında yüzden fazla makalesi vardır. Bunlara ilaveten bazı yazarların eserleri ile Ermeni efsanelerinin çevirilerini de yapmıştır. Müzayedeye sunulan 1909 tarihli bu raporda, Ermeni dili ve edebiyatı hakkında Rus Ermenistan’ı ile Osmanlı Ermenistan’ında yapılan araştırmalar ve bunun edebi ve bilimsel sonuçları yer almaktadır.