ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ НА БОСФОРЪ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, [KARADENIZ’DEN BOĞAZIÇI’NE SEYAHAT NOTLARI], П[етр]. П[етрович] Гнедич [Petr Petroviç Gnediç], СПб Изд. А.Ф. Маркса, С TLПетербургъ [SPb Ed. A.F. Marx, St. Peterburg], 1896. 4, iii, 1, 228, 4 s, metin içinde 60 resim, 20.5 x 13.5 cm, ırtı bez kapakları karton cildinde.

İstanbul hakkında ilk defa görülen Rusça bir seyahatname...

Petr Petrovich Gnedich (1855-1925) Rus yazar, oyun yazarı, çevirmen ve sanat tarihçisiydi. Kitap 1894 yılında Feodosiia’dan İstanbul’a yapılan bir yolculuğu anlatır. Gnedich, Novorossiysk, Yalta, Kırım, Odessa ve İstanbul’a seyahat eder. Seyahatin İstanbul ile ilgili bölümünde karantina ve gümrük muameleleri, Boğaziçi, Haliç, Galata, Pera, Aya Sofya, Sultan Ahmed Camii, iki yıl önce vukubulan büyük depremin izleri, Türk mezarlıkları, Prens Adaları, İstanbul’da yangın için alınan önlemler gibi konular hakkında bilgi verir. Bu baskı, Aivazovsky’nin “Calm After the Storm” ve Repin’in “The Tatarian Guide” adında ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan manzara ve resimlerini içerir. Kitapta yer alan resimler Viyana’da bulunan Angerer and Geshel adlı firması tarafından özel klişeler ve teknikler kullanılarak basılmıştır.