SUBHATÜ’L-AHBÂR MİN ZÜBTETÜ’L-ÂSÂR, Ahmed Kemal, Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul, 1289 [1872]. 2. basım, 42 s, resimli, 19x26 cm, haliyle.

Minyatürler Eşliğinde Şecereleriyle Osmanlı Padişahları – Taşbaskısı - Osmanlıca...

Eserin ilk basımının tarihi belirsizdir. Hüseyin Efendi Litografya Destgahı’nda yapılan bu basım, taşbaskı kitapların nefis bir örneğidir. Eser, Haz. Adem’den başlayarak tüm peygamberler ve soyları ile dönemine kadar tüm Osmanlı padişahlarını 113 adet minyatürle resmetmekte ve şecereleriyle birlikte sunmaktadır. Bu eserin Avusturya Milli Kütüphanesi’nde bulunan ve 17. yüzyıldan yapılmış olan, 102 adet renkli minyatürlü yazma bir nüshası 1968 yılında Şevket Rado tarafından yayınlanmıştır.