TESİSAT-I ELEKTRİKİYE REHBERİ - ÜÇÜNCÜ KİTAB: AKÜMÜLATÖR - MOTOR, Tahsil-i ibtidai ashabının istifadesi için ameli tarzda yazılmıştır, Kaymakam Selahaddin, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1925. Sayfalar numarasız, şekilli.