TAKVİMÜ’L-MÜHENDİSÎN, Mütercimi: Osman Nuri, İstanbul, 1290(Hicri) 1873(Miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye Matbaası, 14 + 3 + 382 s, kimi sayfalar yorgundur, tuğralı Osmanlı cildinde.