KATERİNA TARİHİ TERCÜMESİ, Sadullah Said, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1244 (1828 miladi), 160 sayfa, Döneminin orijinal deri sırtlı karton kapaklı cildinde

BULAK BASKISI