MİLLET MEKTEPLERİLE HALK DERSANELERİNE MAHSUS YURT BİLGİSİ, Midhat Sadullah, 1930. 96 s.