KEMÂLÂT-I MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Zarafet Matbaası, İstanbul, 1328 [1912]. 8 s.