TÜRKİYE BÜ*** MEŞ***İ NİN ALELÛMUM MAH***LER HAKKINDA CARİ NİZAMNAMESİ UMUMİSİ, Alaeddin Matbaası, İstanbul. 1932. 3. basım.76 s.