ALFABE, Özel Altın Varaklı Taşbaskı, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye, 1311 (1895) 23 x 17 cm.